"
 

Melk
De witte motor
Agrarisch erfgoed

Langgerekte en kaarsrechte kavels tot aan de horizon.
Boerderijen die als juwelen in het door mensen gemaakte weidelandschap liggen.
De gezellige marktpleinen van Meppel.
Schoorstenen van zuivelfabrieken die naar de hemel reiken.
Friesland Campina, Kievit, Agrifirm: blokken in de skyline van Meppel.
Meppel en het omringende platteland zijn al eeuwenlang economisch verbonden.

Erfgoedles

Leerlingen leren over stad, dorp en platteland. Hoe zit dat? Aan de hand van sporen uit het verleden leren ze hun eigen omgeving beter kennen: het cultuurlandschap, de handel op markten en de industriële revolutie. Een reis door verschillende tijdvakken en veranderende samenlevingen. Ook leren leerlingen al doende dat melk een wel heel interessant goedje is … wie had dat gedacht?
  • Doelgroep: groep 5 /groep 6 /groep 7 PO
  • Werkvorm: instructie/interactie/opdrachten
  • Benodigdheden: klaslokaal / digibord
  • Voorbereiding: geen
  • Kerndoelen: MenS 34, Ak 47, Gs 52, KO 56, vakoverstijgend
  • Tip 1: 'slim' roosteren = lesstof verrijken/verdiepen
  • Tip 2: plan vooraf/achteraf bezoek aan de boer
  • Info & boeking: info@garrywiersema.nl
De Canon van Meppel is een project van historica Garry Wiersema © 2016-2020
Citation URL: www.canonvanmeppel.nl/melk