"
 

Trouw tot in den dood
Verzet
Media-erfgoed

Meppel staat bekend als drukkersstad. In de 20e eeuw waren hier tal van drukkershuizen te vinden: Boom, Ten Brink, Huisman & De Vries. De vergane glorie van de grafische industrie is te vinden in het Drukkerijmuseum. Daar staat ook een bijzondere drukpers: een drukpers waarop de illegale Trouw werd gedrukt. Een spoor uit het verleden dat vertelt over het illegale verzet in de Tweede Wereldoorlog in Meppel.

Erfgoedles

In de les staat het thema VERZET IN WOII centraal, in het bijzonder m.b.t.'oude media'. We gaan in op vormen van passief en actief verzet in Meppel. Stiekem luisteren naar Radio Oranje bijvoorbeeld. De druk van illegale kranten. In de Meppeler drukkerswereld vond je censuur, propaganda en verzet op dezelfde vierkante kilometer. Aan de hand van erfgoedobjecten en historische personen leren leerlingen over 'oude media' en de dillema's in oorlogstijd waar men ook in Meppel voor stond. Meewerken of verzetten? Wat zou jij doen? Een les die, door te kijken in de spiegel van het verleden, uitnodigt tot reflectie op de huidige informatiesamenleving, mediawijsheid en burgerschap.
  • Doelgroep: 7/8 PO
  • Duur: 90 minuten
  • Voorbereiding: theorie WOII, verzet
  • Kerndoelen: MenS 36,37; Gs 51,52,53; KO 56
  • vakoverstijgend, burgerschapsvorming
  • Info & boeking: info@garrywiersema.nl
De Canon van Meppel is een project van historica Garry Wiersema © 2016-2020
Citation URL: www.canonvanmeppel.nl/verzet